Què és un Plastic Attack?

CAT (ESP abajo, ENG below)

Moltes gràcies a tots els assistents d’aquest nou Plastic Attack a la Plaça de Fort Pienc.

Gràcies a la col·laboració de les entitats amb les que compartim objectiu Millor Sense Canyeta i Pure Clean Earth em pogut arribar amb el nostre missatge a més gent. Hem comptat amb la famosa bossa de les 8.000 canyetes recollides de la platja!

Com a cada Plastic Attack que fem, us expliquem aquí per què ho fem:

PASSEU EL MISSATGE

1. Demanem que es replantegi la forma de consum en el seu conjunt i ens orientem d’una vegada cap a l’economia circular.

2. Demanem que ens posin fàcil poder comprar en els supermercats sense haver de consumir plàstic

3. Demanem una etiqueta “sense plàstic” per identificar els productes que no en contenen.

4. Demanem a tots els actors que s’impliquin realment en potenciar la compra a granel i la reutilització d’envasos.

5. Demanem a les administracions que enfrontin el problema amb una legislació i que exigeixi responsabilitats jurídiques i econòmiques a les empreses productores i comercialitzadores.

6. Demanem la implantació de sistemes de dipòsit d’envasos retornables, taxes verdes i campanyes d’educació ciutadana focalitzades en la reutilització i reducció del consum i no només de reciclatge

ESP

Gracias a todos los asistentes de este nuevo ataque de plástico en Barcelona.

Gracias a la colaboración de las entidades con las que compartimos meta Millor Sense Canyeta y Pure Clean Earth pudimos hacer llegar nuestro mensaje a más personas. Esta vez contamos con la famosa bolsa de las 8.000 pajitas recogidas de la playa ¡la cual causó mayor impacto!

Como todos los Plastic Attack que hacemos, os explicamos aquí por qué lo hacemos:

PASAD EL MENSAJE

1. Pedimos que se reconsidere la forma de consumo en su totalidad y que nos orientemos de una vez hacia la economía circular.

2. Pedimos que nos hagan fácil poder comprar en los supermercados sin tener que consumir plástico.

3. Pedimos una etiqueta “sin plástico” para identificar los productos que no lo contienen.

4. Pedimos a todos los actores que se involucren realmente en potenciar la compra a granel y la reutilización de los envases.

5. Pedimos a las administraciones que confronten el problema con una legislación y que exijan responsabilidades jurídicas y económicas a las empresas productoras y a los comerciantes.

6. Pedimos la introducción de sistemas de depósito de envases retornables, tasas verdes y campañas de educación ciudadana centradas en la reutilización y reducción del consumo y no sólo del reciclaje.

ENG

Thank you to all the attendees of this last Plastic Attack in Barcelona.

Thanks to the collaboration of initiatives with which we share common goals, Millor Sense Canyeta and Pure Clean Earth, our message reached even more people. The famous bag of the 8.000 plastic straws collected from the beach drew extra attention!

As with each Plastic Attack we do, here we want to explain why we do it:

SHARE THE MESSAGE

1. We want to cause a debate about the current way of consumption and move once and for all towards the circular economy.

2. We demand that supermarkets make it easy to buy without plastic.

3. We demand a “plastic free” label to identify the products that do not contain it.

4. We want all actors to really commit to enhancing the possibilities to purchase in bulk and reutilize packaging.

5. We demand that administrations address the problem through legislation requiring producing and distributing companies to take legal and economic responsibility.

6. We demand the implementation of systems for depositing returnable packaging, green taxes and education campaigns focused on the reutilization and reduction of consumption, and not just recycling.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s